Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

Die Kategorie des Genus verbi und der Deagentität im Lateinischen

DRAHOMÍRA TESAŘOVÁ-NOVÁKOVÁ
Listy filologické / Folia philologica
Roč. 111, Čís. 3 (1988), pp. 145-154
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23465417
Page Count: 10
 • Read Online (Free)
 • Subscribe ($19.50)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Die Kategorie des Genus verbi und der Deagentität im Lateinischen
Preview not available

Abstract

Pojetí a obsah kategorie slovesného rodu je i v současné lingvistické literatuře předmětem diskusí a liší se především šíří, s jakou jednotliví autoři přistupují k chápání aktiva a pasíva. Zastánci prvního směru, kteří rozvíjejí myšlenky Brugmannovy (např. A. V. Isačenko, H. Křížková, R. Růžička, dále D. Perlmutter a P. Postal), vidí základní funkci pasíva v povýšení přímého objektu do pozice gramatického podmětu; zastánci druhého směru shodně s názory Meilletovými (B. Havránek, V. Šmilauer, M. Grepl, E. Keenan) považují za základní znak pasívních konstrukcí potlačení agentu, který bud' není vyjádřen vůbec, nebo se objevuje zřídka, zpravidla v předložkovém pádě. První směr vede k zúženému pojetí, protože jako pasívní chápe pouze konstrukce dvojčlenné, ve kterých se stává gramatickým subjektem objekt tranzitivního slovesa; v teoriích druhého směru je obsah pasíva širší. Pro pojetí kategorie slovesného rodu v české lingvistice má zásadní význam práce B. Havránka Genera verbi v slovanských jazycích (I. 1928, II. 1937). Z jeho pokračovatelů došel nejdále M. Greplzavedením gramatické kategorie deagentnosti a vymezením jejích prostředků vyjádření. „Deagentnost“ je pojem nadřazenější pojmu „pasívum“ a označuje jako obecný, invariantní znak konstrukcí „odsunutí agentu z místa gramatického podmětu“. Zahrnuje jednak pasívní konstrukce osobní (tj. dvojčlenné), jednak konstrukce neosobní (jednočlenné), dále konstrukce s gerundivem, s neosobními slovesy a modálními predikativy i tzv. věty se „všeobecným subjektem“. Mezi primárními a derivovanými strukturami existuje však vztah synonymie, třebaže nikoli absolutní, pouze u vět s osobním pasívem a výrazově specifikovaným agentem (tzv. tříčlenné pasívum), které vznikají přímou transformací z aktivních konstrukcí. U „dvoujčlenného pasíva“, ve vazbách pasívního infinitivu s modálním slovesem a u jiných prostředků deagentizace, u nichž je v sekundární konstrukci porušena totožnost predikátu, dochází k modifikaci významu, srov. „quid infirmare potes?“ (schopnost) × „quid infirmari potest?“ (možnost); „domum relinquere debeo“ × „domus mihi relinquenda est“.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
145
  145
 • Thumbnail: Page 
146
  146
 • Thumbnail: Page 
147
  147
 • Thumbnail: Page 
148
  148
 • Thumbnail: Page 
149
  149
 • Thumbnail: Page 
150
  150
 • Thumbnail: Page 
151
  151
 • Thumbnail: Page 
152
  152
 • Thumbnail: Page 
153
  153
 • Thumbnail: Page 
154
  154