Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

Ausdrucksmittel der Deagentisation mit modaler Bedeutung

DRAHOMÍRA TESAŘOVÁ-NOVÁKOVÁ
Listy filologické / Folia philologica
Roč. 111, Čís. 4 (1988), pp. 193-204
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23465543
Page Count: 12
 • Read Online (Free)
 • Subscribe ($19.50)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Ausdrucksmittel der Deagentisation mit modaler Bedeutung
Preview not available

Abstract

Vedle pasíva, které představuje základní prostředek pro potlačování agentu ve strukturách se sekundární diatezí, se uplatňují v procesu deagentizace také prostředky jiné, které jsou nositeli modálního významu. Gerundivum představuje podobně jako pasívum spíše prvek literárního jazyka klasického období než jev příznačný pro hovorovou a pozdní latinu. Z označení gerundiva jako part. fut. pas. by se mohlo zdát, že gerundivum a part. perf. pas. by měly mít téměř ekvivalentní význam, odlišný jen časovou referencí, a že existuje obecná sémantická sféra, která by byla oběma prostředkům společná. Jak se však ukázalo ze zkoumání, nacházíme mezi gerundivem a pasívem určité diference. Pro oba prostředky platí táž pravidla pro jejich tvoření (osobní či neosobní forma je určována syntaktickými vlastnostmi sloves) a společné je i to, že pasívum a gerundivum jakožto prostředky deagentizace je možné tvořit jen od sloves, která předpokládají osobního činitele děje — „agens v širším pojetí“. Sémantický okruh gerundiva je ovšem bohatší a širší. Na rozdíl od pasíva se konstrukce s gerundivem vyskytují u deponentií, jež jsou z procesu pasivizace vyloučena z hlediska svých gramatických vlastností a která ani v gerundivní konstrukci nemají pasívní význam v úzkém slova smyslu (např. „admirandum est“), i u pomocného slovesa „habere“. To dokazuje skutečnost, že gerundivum původně pasívním participiem nebylo, ale že tuto funkci získalo teprve sekundárně. Konstrukce s lexikálně syntaktickými prostředky (neosobní a neosobně užitá modálni slovesa, modální predikativa) nemají univerzální ráz, na lexikálním obsazení málo závislý, jako je tomu u deagentních konstrukcí s prostředky gramatickými. Jejich deagentní vyjádření modálního významu je však pro latinu příznačné a v tomto jazyce základní.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
193
  193
 • Thumbnail: Page 
194
  194
 • Thumbnail: Page 
195
  195
 • Thumbnail: Page 
196
  196
 • Thumbnail: Page 
197
  197
 • Thumbnail: Page 
198
  198
 • Thumbnail: Page 
199
  199
 • Thumbnail: Page 
200
  200
 • Thumbnail: Page 
201
  201
 • Thumbnail: Page 
202
  202
 • Thumbnail: Page 
203
  203
 • Thumbnail: Page 
204
  204