Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

PLANIRANJE I RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA U HOTELIJERSTVU U HRVATSKOJ / PLANNING AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN CROATIA'S HOTEL INDUSTRY

Sanja ČIŽMAR, Mato BARTOLUCI and Marko VUSIĆ
Acta Turistica
Vol. 22, No. 1 (June 2010), pp. 69-97
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23729749
Page Count: 29
 • Read Online (Free)
 • Download ($11.00)
 • Subscribe ($19.50)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
PLANIRANJE I RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA U HOTELIJERSTVU U HRVATSKOJ / PLANNING AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN CROATIA'S HOTEL INDUSTRY
Preview not available

Abstract

Autori ukazuju na aspekte razvoja turizma i hotelijerstva povezane s održivošću razvoja te s društvenim, ekonomskim i ostalim razvojnim utjecajima. Rad ističe brojne utjecaje razvoja turizma na zajednicu, kao i činjenicu da je hotelijerstvo kapitalno intenzivna djelatnost. Stoga se u radu istražuju sastavnice modela upravljanja investicijsko-razvojnim procesom u hotelijerstvu. Autori identificiraju ciljeve, faze i sudionike procesa planiranja i razvoja investicijskih projekata u hotelijerstvu. Identificira se izrazita složenost ovog procesa koja proizlazi iz brojnosti sudionika u procesu, mnogovrsnosti uključenih struka, brojnosti faza i dugotrajnosti procesa, te također i činjenica da su interesi privatnih investitora i javni interesi često suprotstavljeni. Stoga se utvrđuje nužnost uspostave učinkovite koordinacije između svih sudionika i svih aktivnosti procesa. U radu se istražuje praksa upravljanja investicijsko-razvojnim projektima u hotelijerstvu u Hrvatskoj. Provedeno empirijsko istraživanje na uzorku vodećih hotelskougostiteljskih trgovačkih društava u Hrvatskoj dokazalo je potrebu osnivanja specijaliziranih društava za vođenje investicijskog procesa u hotelijerstvu. U radu se analizira nužnost razvoja turizma i hotelijerstva u skladu s načelima održivog razvoja te se ukazuje na potrebu da razvoj hotelijerstva poštuje zakonske okvire i standarde prostornog planiranja koje određuje javni sektor. The authors point out the aspects of tourism and hotel industry development connected with the sustainability of development as well as with social, economic and other development impacts. The paper outlines numerous tourism development impacts on the community and the fact that hotel industry is an industry based on a high level of venture capital. Therefore, the authors examine the components of management model of investment and development process in hotel industry. The authors identify the goals, phases and stakeholders in the planning and development process of investment projects in hotel industry. This is a highly complex process that involves many stakeholders, different specialities, a lot of phases and it lasts a long time. Furthermore, there is always a conflict between the interests of private investors and public interest. Therefore, the paper identifies the necessity to establish the efficient coordination between all the stakeholders and activities within the process. Management practice of investment and development projects in Croatia's hotel industry are examined. An empirical survey which was carried out on the sample of the leading hospitality companies in Croatia has proven the necessity to establish the companies specialized in managing investment processes in the hotel industry. Furthermore, the paper analyses the development of tourism and hotel industries in accordance with the sustainability principles, and points out the necessity to respect the legal framework and spatial planning standards which are determined by the public sector.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
[69]
  [69]
 • Thumbnail: Page 
70
  70
 • Thumbnail: Page 
71
  71
 • Thumbnail: Page 
72
  72
 • Thumbnail: Page 
73
  73
 • Thumbnail: Page 
74
  74
 • Thumbnail: Page 
75
  75
 • Thumbnail: Page 
76
  76
 • Thumbnail: Page 
77
  77
 • Thumbnail: Page 
78
  78
 • Thumbnail: Page 
79
  79
 • Thumbnail: Page 
80
  80
 • Thumbnail: Page 
81
  81
 • Thumbnail: Page 
82
  82
 • Thumbnail: Page 
83
  83
 • Thumbnail: Page 
84
  84
 • Thumbnail: Page 
85
  85
 • Thumbnail: Page 
86
  86
 • Thumbnail: Page 
87
  87
 • Thumbnail: Page 
88
  88
 • Thumbnail: Page 
89
  89
 • Thumbnail: Page 
90
  90
 • Thumbnail: Page 
91
  91
 • Thumbnail: Page 
92
  92
 • Thumbnail: Page 
93
  93
 • Thumbnail: Page 
94
  94
 • Thumbnail: Page 
95
  95
 • Thumbnail: Page 
96
  96
 • Thumbnail: Page 
97
  97