Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

Kibbutz Efficiency and the Incentive Conundrum / תמריצים ויעילות בקיבוץ

חיים ברקאי and H. Barkai
The Economic Quarterly / הרבעון לכלכלה
No. 129 (סיון תשמ"ו / אוגוסט 1986), pp. 666-688
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23755581
Page Count: 23
 • Read Online (Free)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Kibbutz Efficiency and the Incentive Conundrum / תמריצים ויעילות בקיבוץ
Preview not available

Abstract

הקיבוץ, בהיותו קולקטיב, מקיים ניתוק מוחלט בין התרומה האישית לייצור לבין ההכנסה הריאלית העומדת לרשות חבר. השימוש הלא אופטימלי במשאבים הנובע משיטת "מכסות" בחלוקת הכנסה ריאלית, השחיקה של התמריץ האישי לחסכון, העדרו של "שכר" כתמורה עבור שרותי עבודה המתבטא בביטול התמריץ החומרי למאמץ אומרים לכאורה שהקצאת גורמי ייצור ומיגוון התפוקה אינם אופטימליים — התנאים הפארטיאניים ל"יעילות כלכלית" מופרים בכל תחום ותחום, והקיבוץ איננו יכול לכן לתפקד ביעילות כיחידה חברתית כלכלית. טיעונים אלה, שבעיקרם של דברים, הוצגו בעיקרם בצורה סמויה, כבר בויכוח של שנות העשרים בתנועה הציונית, כאשר התנועה אך זה יצאה לדרכה, לא עמדו עד כה במבחן העתים, כפי שמצביעים הנתונים. ניתוח הטיעון בדבר חוסר היעילות בהקצאה ובבחירת מיגוון המוצרים, מראה שברמה המושגית לפחות אלה אינם כלל במקום, כיוון ש"שכר צל" יכול לתפקד כמחיר שירותי עבודה, ובדרך זאת לאפשר הקצאה "יעילה" לפי בוחנים פארטיאניים. על בעית התימרוץ מתגבר הקיבוץ באמצעות מנגנון כללים ממוסדים ומנגנון בקרה "לא רשמי" חברתי, המבוסס גם על המציאות של "סלקציה" רצונית של אוכלוסיית הקיבוץ. בדרך זאת נמנעת התופעה שאכן אופיינית לקולקטיבים שהוקמו בכפיה במדינות המפעילות "משקי צוים" דמוי המודל הסובייטי. על בעית התימרוץ לחסכון ולהיווי הון מתגבר הקיבוץ באמצעות העברה מודעת של תפקיד זה מרמת הפרט לרמת הקהילה, כאשר איכות כח האדם הנמנית על התנועה הקיבוצית לא הכזיבה עד כה — קיבוצים מקיימים שיעורי חסכון גבוהים. הצלחתו של הקיבוץ, יכולה לשמש כמעט כמסר לתפעולו של הסקטור הציבורי במדינות דמוקרטיות, למערכות הקולקטיביות במדינות הגוש הסובייטי ולמדינות העולם השלישי.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
[666]
  [666]
 • Thumbnail: Page 
667
  667
 • Thumbnail: Page 
668
  668
 • Thumbnail: Page 
669
  669
 • Thumbnail: Page 
670
  670
 • Thumbnail: Page 
671
  671
 • Thumbnail: Page 
672
  672
 • Thumbnail: Page 
673
  673
 • Thumbnail: Page 
674
  674
 • Thumbnail: Page 
675
  675
 • Thumbnail: Page 
676
  676
 • Thumbnail: Page 
677
  677
 • Thumbnail: Page 
678
  678
 • Thumbnail: Page 
679
  679
 • Thumbnail: Page 
680
  680
 • Thumbnail: Page 
681
  681
 • Thumbnail: Page 
682
  682
 • Thumbnail: Page 
683
  683
 • Thumbnail: Page 
684
  684
 • Thumbnail: Page 
685
  685
 • Thumbnail: Page 
686
  686
 • Thumbnail: Page 
687
  687
 • Thumbnail: Page 
688
  688