Access

You are not currently logged in.

Access your personal account or get JSTOR access through your library or other institution:

login

Log in to your personal account or through your institution.

HERBERT DE JAGER

L.
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
8ste Deel, [Nieuwe Volgreeks, 4e Deel] (1862), pp. 17-22
Published by: Brill
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25733838
Page Count: 6
Subjects: Anthropology Asian Studies
Find more content in these subjects: Anthropology Asian Studies
 • Download PDF
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
We're having trouble loading this content. Download PDF instead.

Notes and References

This item contains 3 references.

[Footnotes]
 • 1
  Valentyn, Oud- en Nieuw Oost-Indie, V deel, 1 st., bl. 220, 249 en 269.
 • 2
  Nieuwenhuis, Woordenboek van Kunsten en Wetenscbappen. Herzien, omgewerkt en vermeerderd enz., 1858, V deel, bl. 76.
 • 1
  Michael Bernard Valentyn. Zie Catalogus der werken over Nederlands- Indie, van Fred. Midler, 1854, biz. 74, N o . 1129.