Your PDF has successfully downloaded.

You may be interested in finding more content on these topics:

Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

DE VERDEDIGING VAN TERNATE, ONDER DEN GOUVERNEUR JOHAN GODFRIED BUDACH. 1796–1799

P. A. LEUPE, VAN GOENS and LAUS ENGELHARDT
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
12de Deel, 3/4de Afl., [Nieuwe Volgreeks, 8e Deel] (1864), pp. 262-363
Published by: Brill
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25735814
Page Count: 102
 • Download PDF
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
We're having trouble loading this content. Download PDF instead.

Notes and References

This item contains 35 references.

[Footnotes]
 • 1
  Resolutie van den 17 Junij 1799.
 • 2
  Bij hunncn Seerclen brief van den 20 December 1799.
 • 1
  Zie Bijlage 3; alsmede de Bijdrage tot de Taal-, land- en volkenkundc van Nederlandsch Indie. N. R. 8 deel, biz. 209 en vg.
 • 3
  Uitgegeven door den 1 e . Luitenant-Adjudant bij het instructie-bataillon te Kampen, A. Pompe, 1863, en bekroond door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
 • 2
  Dit wordt herhaald in het werk van denzelfden schrijver "Geschiedenis van de veroveringen der Neder landers in Indi enz." 1864, 2 e . deel, biz. 58.
 • 1
  Zie den sterktestaat. Bijl. 2.
 • 2
  Seer, resolutie, 25 February, 15 April 1796.
 • 1
  Secrete missive van de hooge regering, Batavia, 29 December 1795.
 • 3
  Secrete resolutie van 26 Maart 1796.
 • 1
  Seer, missive van 4 April 1796.
 • 1
  Secrete brief van 13 Mei 1796.
 • 1
  Brief van den Resident Durr van Manado, den 26 February 1797, den 8 Maart ontvangen.
 • 1
  Secrete brief van 17 Mei 1797.
 • 1
  Secrete brief van 10 September 1797 , te gclijk waarmcde ook eerst die van 30 Mei verzonden kon worden.
 • 1
  Van het van Batavia op den 18 February 1796 vertrokken vaartuig de Patna, had men nog niets vernomen.
 • 2
  Gewone brief van Ternate, 12 April 1798.
 • 1
  Missive van den gouverneur generaal en raden van Indie, van 23 April 1801.
 • 1
  Secrete brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 1
  Het schip had brieven aan boord van 31 January 1797
 • 1
  Algemeenc brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 2
  Secrete brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 1
  Secrete brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 2
  Brief van Ternate van 7 October 1798, die echter niet is overgekomen.
 • 1
  Secrete brief van Ternate van 12 April en 28 Augustus 1798.
 • 1
  Gewone brief van T mate, 12 April 1798.
 • 2
  This reference contains 2 citations:
  • Secrete missive van Ternate van 12 April en 28 Augustus 1798.
  • Secrete brief van Ternate, van 2 February 1799.
 • 1
  Missive van T mate van 7 October 1798 niet overgekomen; zie de noot op bl. 313.
 • 1
  Zie biz. 324
 • 1
  Secrete missive van den 1 en Augustus 1799.
 • 1
  Aparte missive van Budach, 21 Augustus 1799.
 • 1
  Deze schepen waren den 13 en Junij 1799 van Batavia vertrokken.
 • 2
  Bijlage 3.
 • 4
  Door geweld, list en honger geperst, verlost 4 Aug(ustus) 1799
 • 1
  Zie Bijdragen als voren, biz. 214.
 • 3
  Zie Bijlage 4.