Your PDF has successfully downloaded.

You may be interested in finding more content on these topics:

Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

DE KOMMISSARIS VAN SEVENHOVEN OVER DEN TOESTAND VAN BILLITON IN 1823

Robidé van der Aa
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
14de Deel, 1ste Afl., [3e Volgreeks, 2e Deel] (1867), pp. 51-59
Published by: Brill
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25735879
Page Count: 9
 • Download PDF
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
We're having trouble loading this content. Download PDF instead.

Notes and References

This item contains 4 references.

[Footnotes]
 • 1
  This reference contains 2 citations:
  • J. C. Baud, de stichter van het Instituut, heeft het eerst van Haaks onderzoekingen bekend gemaakt in de Bijdragtn van dit genootschap, D. I bl 41.
  • Ons medelid P. A. Leupe vestigde met zijne bekende welwillend- heid mijne aandacht op de uitgaande brieven der vergadering van XVII dd. 27 Sept. 1751 , 6 Oct. 1752 en 8 Oct. 1753 en op het afschrift van het reeds door Baud gepubliceerde verhaal des Maleijers in de Bataviasche brieven van 1755 D. III op bet Hijksarchief. Daaruit blijkt, dat deze Verkla rung in Febr. 1754 te Palembang was opgemaakt, zoodat Baud zieh of vergist heeft, door van Haaks zending in het jaar 1755 te stellen, of diens vruchtelooze togt ondernomen werd tot adere bevestiging der van den Maleyer bekomen berigten.
 • 1
  (Mr. P. Mijer) Kroniek van Neder/. Indie, Tijdschr, voor Ned, Indie ide jaargang, D, I hi 39, 136 en 450.
 • 1
  This reference contains 2 citations:
  • (Mr. P. Mijer) Kroniek, Tijdschrift voor N. I. 4de jaarg. I. bl. 37, 129- 148 en 7de jaarg. II bl. 542
  • Hand, van het Ind, QenooUchap, III, bl. 280.
 • 1
  Engelschen A. Dalrymple, Memoir* and charts of the Eastern Passages