Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

O SPOSTRZEŻENIACH ZMYSŁOWYCH I IDEACH NABYTYCH W FILOZOFII KARTEZJUSZA

KRZYSZTOF WAWRZONKOWSKI
Roczniki Filozoficzne / Annales de Philosophie / Annals of Philosophy
Vol. 63, No. 1 (2015), pp. 49-64
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/43410419
Page Count: 16
 • Read Online (Free)
 • Subscribe ($19.50)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
O SPOSTRZEŻENIACH ZMYSŁOWYCH I IDEACH NABYTYCH W FILOZOFII KARTEZJUSZA
Preview not available

Abstract

Artykuł ma na celu przedstawienie poglądów Kartezjusza dotyczących związków między postrżezeniami zmysłwymi a ideami nabytymi. W związku z tym, że zagadnienia te były przez autora Medytacji opracowywane przez wiele lat i ujmowane z odmiennych perspektyw, zestawiam tutaj poszczególne ich ujęcia æ najwazniejszych pism. Analizy przeprowadzone są zgodnie z chronologią powstawania dzieł, dlatego autor rozpoczyna je od pism fizykalnych, przez metafizyczne i dotyczące anatomii człowieka, by skończyć na psychologicznych. Takie ujęcie tematu pozwala ukazać zmianę podejścia Kartezjusza do omawianego problemu od jego naturalistycznego stanowiska do immanentyzmu. A jednocześnie umozliwia zasygnalizowanie istnienia nieusuwalnego na gruncie jego filozofii rozdarcia między opisywanym przezen rozciągłym fizykalnym światem a treścią umysłu. The article presents Descartes' views on connection between sensible perceptions and adventitious ideas. The author of Meditations worked on this issue for many years and conceived it from different perspectives, therefore the author of the article tries to compare its various depictions presented in his most important works. The analysis is held according to the chronology of works' origin and this is why the author begins it from physical works, trough metaphysical and concerning human anatomy, to finish with psychological writings. Such a perspective allows presenting how Descartes' approach to the issue developed from naturalistic to immanent standpoint. And at the same time it enables to indicate that there is irremovable dilemma in his philosophy between described by him physical extensive world and content of mind. And at the same time it enables to indicate the dilemma of his philosophy: the existence of the irremovable gap between physical extensive world and the contents of human mind.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
[49]
  [49]
 • Thumbnail: Page 
50
  50
 • Thumbnail: Page 
51
  51
 • Thumbnail: Page 
52
  52
 • Thumbnail: Page 
53
  53
 • Thumbnail: Page 
54
  54
 • Thumbnail: Page 
55
  55
 • Thumbnail: Page 
56
  56
 • Thumbnail: Page 
57
  57
 • Thumbnail: Page 
58
  58
 • Thumbnail: Page 
59
  59
 • Thumbnail: Page 
60
  60
 • Thumbnail: Page 
61
  61
 • Thumbnail: Page 
62
  62
 • Thumbnail: Page 
63
  63
 • Thumbnail: Page 
64
  64